Home > Professors

Professors

信息来源: 暂无 发布日期: 2017-04-13 浏览次数:

* State Key Laboratory of Photocatalysis on Energy and Environment

 

Xinchen Wang

Xuxu Wang

Xun Chen

Ping Liu

Danzhen Li

Ling Wu

Wenxin Dai

Yi-Jun Xu

Yi Zheng

Xiaoqing Qiu

Wenyue Su

Zhaohui Li

Rusheng Yuan

Zhengxin Ding

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x The Food Security Analysis and Testing Key Lab of Ministry of Education & Fujian Province

 

Huanghao Yang

Jian-Jun Sun

Lan Zhang

Jing Tang

Liangqia Guo

Xiaoping Wu

Nanyan Fu

Yuwu Chi

FengFu Fu

Xueqin Xu

Qiu Bin

Zian Lin

Zhenyu Lin

 

 

 

 

x The Fujian Functional Materials Engineering Research Center

 

Mingdong Huang

Jinping Xue

Haibo Pan

 Jinyu Li

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x Institute of Medical Chemistry and Pharmaceutical Engineering

 

Jiandong Huang

Xiaoping Xu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x The Cancer Metastasis Alert and The Cancer Metastasis Alert and Prevention Center

 

Lee Jia

Jingwei Shao

Zaisheng Wu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x Institute of Nanomedicine and Nanobiosensing

 

Dianping Tang

Meijin Li

Qiaohua Wei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x The Institute of Organofluorine Chemistry

 

Zhiqang Weng

Yao-Feng Yuan

Wen-Feng Wang

Yi You

Yi Li

 

 

 

 

 

 

 

 

x Theoretical Chemistry and Molecular Design Calculation Research Institute

 

Yongfan Zhang

Xin Huang

Wen-Kai Chen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x Institute of Advanced Energy Materials

 

Mingdeng Wei

Yonglang Guo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x The Institute of Environmental Analysis and Detection

 

Zenghong Xie

Xucong Lin

Yiping Chen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xThe Institute of Functional Inorganic Organic Hybrid Materials

 

Shou-Tian Zheng

Zhirong Chen

Haohong Li

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xInstitute of Optical Function Crystalline Materials

 

Nai-Feng Zhuang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xInstitute of Supramolecular Structure and Materials

 

Mei-Jin Lin

Jun-Dong Wang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2015 College of Chemistry,Fuzhou University